Garantievoorwaarden

D-LIGHTZ biedt haar klanten een garantie aan volgens de duur vermeld op de technische fiche van het product dat u wordt meegeleverd met het armatuur / de lamp. Dit in volle overtuiging van de kwaliteit van de geleverde armaturen / lampen. Door aanvaarding van onze algemene factuurvoorwaarden gaat de klant integraal akkoord met deze garantievoorwaarden.

D-LIGHTZ stelt zich garant voor de werking van de verlichtingsarmaturen / lampen. De garantie dekt de vervanging door een nieuwe lamp.

Kosten voor plaatsing/verzending worden niet gedekt door de leverancier. Daarnaast zijn alle indirecte kosten of gevolgschade (bijvoorbeeld en zonder andere kosten uit te sluiten: productieverlies, arbeidskosten, … die voortvloeien uit het niet functioneren (volgens de voorwaarden voor garantie hieronder beschreven) van een lamp/armatuur niet terug te vorderen van D-LIGHTZ.

Inregelingen van sensoren met behulp van D-APPZ vallen niet onder garantie.

Om deze procedure in gang te zetten dient u dit te melden via onderstaand formulier, waar u alle informatie kan verzenden aan onze backoffice die u zo spoedig mogelijk zullen helpen.

Voorwaarden voor garantie:

– De lamp brandt niet meer of heeft een degradatie van de lichthoeveelheid die groter is dan de vermelding op de technische fiche van het product. 

– Er is mechanisch probleem met het armatuur (bv. loskomen van onderdelen, lakprobleem,…)

– De melding valt binnen de garantieperiode volgens de technische fiche van het product.

– De lampen werken in normale omstandigheden of in een armatuur in goede staat en zijn op een correcte wijze geïnstalleerd.*

– De lampen zijn niet gevallen/beschadigd door een externe oorzaak. (kortsluiting in installatie, overstroom, overspanning, …)

Bij ontvankelijkheid van de garantie:

Verzendingen kosten 15 euro, plaatsing/programmatie worden gefactureerd aan 40 euro/uur** met inbegrip van 1uur reistijd, exclusief eventuele hoogtewerker. Indien de garantie binnen de 3 maanden na plaatsing of levering heeft plaatsgevonden zal er geen verzending of werkuren aangerekend worden, we spreken dan immers van een productiefout. 

Verzendingskosten/openstaande facturen dienen steeds volledig  te zijn voldaan vooraleer garanties in werking treden.

Indien de geleverde lampen niet meer voorradig zijn/worden geproduceerd door D-LIGHTZ heeft de klant recht op een soortgelijk product of een waardebon met dezelfde aankoopwaarde voor het volledige gamma van D-LIGHTZ. Een terugbetaling is uitgesloten.

U dient alle kapotte lampen steeds te bewaren gedurende de volledige garantieperiode. D-LIGHTZ behoudt zich het recht voor om tijdens de openingsuren van de klant deze kapotte lampen gedemonteerd op te halen ter controle.

Bij een onontvankelijke garantie:

D-LIGHTZ zal u dit melden per mail met een duidelijke reden van weigering. Indien de klant hier niet mee akkoord gaat is het aan de klant om het tegendeel te bewijzen. Alle kosten die hiermee verbonden gaan zijn ten laste van de klant en kunnen niet worden terug gevorderd.

* Indien de werken / installatie zijn uitgevoerd door D-LIGHTZ vervalt deze regel. Er wordt  verondersteld dat D-LIGHTZ het armatuur correct heeft gemonteerd. Evenwel blijven alle andere regels zoals hierboven beschreven van toepassing. 

** Plaatsingskosten worden gefactureerd aan 40 euro per gewerkt uur. Deze kosten zijn geldig voor plaatsing gedurende de normale werkuren van 9 tot 17uur op weekdagen. Interventies gedurende het weekend worden gefactureerd aan 60 euro per gewerkt uur.